Jedno proste ćwiczenie #4

W dzisiejszym ćwiczeniu chciałbym zaproponować Wam drodzy czytelnicy przeczytanie waszej umowy bankowej/ kredytowej oraz aktualnej tabeli opłat i prowizji do Waszych kont.

Czy coś Ciebie zaskoczyło po przeczytaniu ? Czy na jakieś zapisy nie zwróciliście uwagi wcześniej? Czy coś jest niejasne ? Czy płacimy za coś czego nie używamy ? Czy w innym banku nie byłoby taniej ?

 

 

Plan #Morawiecki – sprawdzamy 2016 rok.

Jako , że spotykam się z opinią, że Plan Morawieckiego to tylko slajdy postanowiłem sprawdzić, czy faktycznie  tak jest. Posłużyłem się dostępnym na samym końcu tego planu harmonogramem przedstawionym na poniższej grafice:

Interesuje nas oczywiście rok ubiegły :Bez tytułu.jpg

 1. W punkcie pierwszym „reindustrializacja” mamy zaznaczony „Katalog programów rozwojowych”

W samym Planie Morawieckiego mamy dostępne kilka przykładowych takich jak :

„Żwirko i Wigura” ( drony bojowe i rozwój doliny lotniczej)  – tutaj możemy napisać, że MON rozpisało przetarg na drony bojowe , po czym anulowało przetarg. Czyli możemy napisać, że  program jeśli chodzi o Drony nawet nie zaczęty ! Jednak nie jest to wina MR tylko MON. Lepiej jest z rozwojem doliny lotniczej . Tutaj poza firmami które już oczywiście działają nowe fabryki zapowiedziała firma Lockheed Martin, Rolls Royce i Hispano-Suiza.

-„Batory” ( Budowa promów pasażerskich + projektowanie promów napędzanych LNG) – mała uwaga przy tym projekcie miała się pojawić konsorcjum firm wspierane przez Polski Fundusz Rozwoju. Wiemy już , że doszło to do skutku i zostały podpisane umowy na dostawę 2 promów dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej a konsorcjum firm stoczniowych. Całość jest finansowana przez PFR i bank PKO BP.  O budowie gazowców na razie nie mamy żadnej informacji

– „Cyberpark Enigma” ( rozwój firm i jednostek badawczych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa) To powinna być bardziej domena Ministerstwa Cyfryzacji, jednak uwzględnione w dokumencie to sprawdzamy. Wiemy, że powstało Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa , została przyjęta zmodyfikowana Strategia Cyberbezpieczeństwa na lata 2017-2022. Jest to o tyle ważne , że uporządkowano podział kompetencyjny między MON, MSWiA a MC. Wcześniej był chaos. W dokumencie tym jest wspomniane powstanie Naukowego Klastra Cyberbezpieczeństwa  co jest dosyć istotne w celu rozwoju polskiej myśli technologicznej.

-„Luxtorpeda 2.0” ( Projektowanie i rozwój pojazdów komunikacji miejskiej) – Tutaj wiemy już, że powstał klaser złożony z firm : PKP Intercity SA, Przewozy Regionalne Sp. z o.o., Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., Budimex SA, PESA Bydgoszcz SA.  Są już pierwsze umowy między PESĄ a PKP Intercity na budowę lokomotywy dwutrakcyjnej  (elektryczno-spalinowa) Szczegóły odnośnie działania klastra mają być dostępne w sierpniu 2017. Aby te pociągi miały po czym jeździć podpisano do tej pory kontrakty na modernizację trakcji kolejowej na 10 mld PLN  Jednak Luxtorpeda to nie tylko pociągi, ale również transport miejski gdzie została podpisana umowa z 41 miastami na dofinansowanie zakupu autobusów nisko-emisyjnych – głównie elektrycznych.

-„ Centrum Rozwoju Biotechnologii im. Kazimierza Funka” ( rozwój leków biopodobnych) – tutaj nie słychać o szczególnych sukcesach, oprócz standardowych dofinansowań poprzez NCBIR i PARP

– „Polskie produkty medyczne” ( komercjalizacja produktów medycznych) – tutaj nie słychać o szczególnych sukcesach, oprócz standardowych dofinansowań poprzez NCBIR i PARP,

Programy które nie pojawiły się w Planie Morawieckiego.

-WOODINN ( wsparcie branży meblarskiej ) – tutaj razem z NCBiR  wsparcie finansowe dla projektów.

– GAMEINN ( wsparcie branży gier wideo) – tutaj razem z NCBiR  wsparcie finansowe dla projektów.

???? o czymś zapomniałem ? +

 1. W punkcie drugim „ Rozwój innowacyjnych firm” mam dwa podpunkty : „Konstytucja Biznesu” oraz „Start in Poland”

– „Start in Poland”  – Jest funduszem funduszy dla małych spółek finansujących początkowe działanie funduszy start-upów jak i czas inkubacji oraz możliwość razem z partnerami wdrożenie opracowanych pomysłów. Pierwszym funduszem który już powstał jest SCALE UP

W 2016 roku ogłoszono już listę projektów mających dostać dofinansowanie etapu akceleracji :
Lista projektów do etapu inkubacji ma być ogłoszona na początku 2017.

– „Konstytucja Biznesu” – Jako dokument już się pojawiła https://www.mr.gov.pl/media/29158/KONSTYTUCJABIZNESU.pdf

Obecnie jest na etapie konsultacji społecznych

 1. Kolejnym punktem jest „kapitał dla Rozwoju” a tu: „Aktywacja środków europejskich” i Polski Fundusz Rozwoju”

– Aktywacja środków europejskich – To stwierdzenie jest dla mnie niejasne
PFR Czyli Polski Fundusz Rozwoju czyli jak o sobie piszą „to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju.”  Fundusz nie dosyć, że został powołany to już może pochwalić się pierwszymi sukcesami :

 • Razem z PZU przejęli większościowy udział w banku PEAKO SA.
 • Wsparcie dla Projektów infrastrukturalnych ( np. trasa Łagiewnicka) oraz poprzez BGK Nieruchomości program Mieszkanie+
 • Wsparcie finansowe dla budowy 2 promów pasażerskich
 • Dofinansowanie Polskiej Grupy Zbrojeniowej

W PFR utworzono pion wsparcia eksportu ( to jest punkt 4 –Czyli pion wsparcia eksportu )  ( KUKE + PAIiH) który wspiera przedsiębiorców z nowych biur w San Francisco , Szanghaju , Teheranie, Singapurze oraz w Ho Chi Minh City ( Wietnam)Zobaczymy jakie będą tego efekty i czekamy na pierwsze sukcesy

Punkt 5 w harmonogramie na rok 2016 to Rozwój społeczny i regionalny . Mamy tutaj zaznaczone 2 punkty : Rodzina 500+ i Pakt dla obszarów wiejskich. O ile tego pierwszego mam nadzieję nie trzeba omawiać ( dodam tylko, że program wszedł 1 kwietnia 2016) to drugi punkt jest dla mnie niejasny . Nie mogłem dotrzeć na stronie MR do dokumentu który by to przybliżył o co dokładnie chodzi .

Ostatni punkt to Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych – tutaj nie jestem biegły, ani kompetentny w komentowaniu treści. Mogę powiedzieć tylko tyle, ze nowe prawo weszło do życia 28 lipca 2016

Edit 1: 22.04.2017 Użytkownik Qusiu87 Podpowiedział , że przy aktywacji środków europejskich można pokazać wykorzystanie środków unijnych z tzw. planu Junckera (EBI) więcej o tym możemy znaleźć TU
Więcej projektów rządowych : TUTAJ

Kapitalizm vs. Socjalizm… I koniec?

W wielu dyskusjach o teoriach ekonomii, kto nie jest kapitalistą jest socjalistą i na odwrót. Czy jest 3 droga ? Otóż jest . Dokładnie jest to przedstawione TUTAJ :

Dlaczego „Trzecia droga” ? Bo w przeciwieństwie do archokapitalistycznych bredni ten system działa w wielu państwach : Austalii, Nowej Zelandii i Japonii.

Dlaczego to ? Bo jest bardziej „życiowe”i nie odrywa gospodarki od systemu politycznego. Przedstawione pomysły jak akcjonariat pracowniczy , czy pozostawienie np. władzy sądowniczej w rękach państwa nie są mrzonkami tylko istniejącymi i działającymi w obrębie państwa instrumentami.

Ekonomia binarna bo tak się toto nazywa jest jak to określam „życiowym kapitalizmem” czyli kapitalizmem bez dogmatów. Nie jest oderwanym od rzeczywistości i pokrytym patyną czasu archaicznym systemem tylko systemem, który realni działa.

Nie przekreśla on kapitalizmu w rozumieniu Austriackiej szkoły tylko modyfikuje i dostosowuje do bieżących realiów
Tutaj jest książka w języku angielskim

 

Dochód gwarantowany

Ostatnio przeczytałem ciekawy artykuł na blogu Stowarzyszenia Libertarieńskiego odnośnie mechanizmu, jakim jest dochód gwarantowany. Artykuł jest dostępny TUTAJ

Wpis ten jest niejako odpowiedzią i wyjaśnieniem niektórych kwestii:

 1. Nie ma na razie dowodów na to, jak twierdzi Standing, że dochód gwarantowany powoduje wzrost motywacji do podjęcia pracy. Uważam, że jest wręcz przeciwnie: zasiłki powodują rozleniwienie i zniechęcenie do (poszukiwania) pracy.”
  Rozumiem, że ktoś to zmierzył i jeśli tak to na pewno przedstawił odpowiednie badania. Mogę więc prosić o link ? Jeśli nie, to jest to równie gołosłowne.
 2. „W tym miejscu należałoby przypomnieć słowa Margaret Thatcher: „Nie ma czegoś takiego jak publiczne pieniądze. Jeśli rząd mówi, że komuś coś da, to znaczy, że zabierze Tobie, bo rząd nie ma żadnych własnych pieniędzy”.”
  Zaraz, zaraz, powiedziała to po podniesieniu podatku VAT , czy przed ?
 3. „Jaki jest sens płacenia państwu pieniędzy tylko po to, by je następnie zwracano (w części lub w całości)?” Teoretycznie zgoda tylko autor, nie wziął uwagę kilka czynników :- Pieniędzy które zostały zarobione np. w UK i przesłane do Polski , szarej strefy itp. Pieniądze te „wchodzą” lub „wypływają” do lub z  systemu dopiero po jakimś czasie i dzięki temu można zwiększać/ zmniejszać kwotę dochodu gwarantowanego.
 4. „Ale jest również drugi problem, związany z otrzymywaniem dochodu gwarantowanego przez osoby zamożne: propagatorzy tej idei chcą w ten sposób niwelować nierówności. W jaki sposób tego dokonać, skoro osoby lepiej sytuowane otrzymają tyle samo, co osoby biedniejsze? Czy to rozwiązanie nie spowoduje dalszego wzrostu poczucia niesprawiedliwości w danej społeczności?” Od razu nasuwa mi się jeden cytat „Czemuś głupi? Boś biedny. Czemuś biedny ? Boś głupi” i tym sposobem krąg biedy się zamyka. Widać to szczególnie w krajach gdzie inflacja cen żywności jest mniej więcej równa wzrostowi pensji. Osoby takie nie są w stanie w stanie poprawić swoich warunków materialnych, tylko pracują nad utrzymaniem obecnego stanu posiadania. Kolejnym dobrym cytatem jest „pracuj mądrzej, nie ciężej”. tj osoby które pracują na podstawowej pensji mogą dodatkowo mieć kapitał na szkolenia lub założenie własnego biznesu bez troski o byt. Obecnie bankructwo firmy oznacza dramaty wielu rodzin. Wiadomo, nie wszyscy w ten sposób to wykorzystają jednak zmniejszy się odsetek ludzi pracowitych, ale biednych. Może się pojawić również zysk z kapitału o czym pisał  Louis Kelso twórca ekonomii binarnej. TUTAJ można sobie poczytać na temat ekonomi binarnej .
 5. „Likwidacja miejsc pracy z powodu automatyzacji i robotyzacji w jednym miejscu, spowoduje przesunięcie zaoszczędzonych w ten sposób środków do innych obszarów gospodarki, dzięki czemu osoby zwolnione z powodu zastąpienia ich miejsca pracy maszynami, znajdą zatrudnienie w innej branży.”  No i ?
  Z moich obserwacji wynika, że pensje za 50 lat ulegną spłaszczeniu. Aby to zobrazować
  —->|Niskie pensje | Średnie pensje | Wysokie pensje|<—- zmieni się w
  —————->| Średnie pensje |<——————
  bo likwidacja miejsc pracy dotyczy również tych wysoko płatnych – np. maklerów giełdowych , menedżerów itp.
 6. „Niepotrzebne byłyby wtedy system ubezpieczeń społecznych, płaca minimalna czy układy zbiorowe. Pytaniem pozostaje: jakim i czyim kosztem miałoby się to odbywać? Oczywiście kosztem reszty pracujących, jak i samego pracodawcy.” Tutaj czegoś nie rozumiem. Skoro nie będzie systemu ubezpieczeń społecznych to zarówno pracodawca jak i pracownik miałby o ZUS do podziału więcej. Nie mielibyśmy też kosztownej biurokracji w ZUS, więc mniejsze obciążenie dla pracodawcy i pracownika. Płaciliby tylko dochodowy.
 7. „Bezpieczeństwo pracownika można wzmocnić w inny sposób, bez „ponoszenia ofiar”: rozwiązaniem jest deregulacja zawodów, zniesienie koncesji i zezwoleń na prowadzenie większości typów przedsiębiorstw oraz drastyczna obniżka podatków, co pozwoli czującemu zagrożenie utraty pracy pracownikowi szybko założyć własną firmę i konkurować ze swoim byłym pracodawcą o klientów.” Jaasne 😛 Szczególnie jak się pracuje w IKEA, lub PKN Orlen 😛 .

Jedno proste ćwiczenie #3

Witam

Dzisiaj proponuję jedno proste ćwiczenie trwające 30 dni.

Zastanów się i zaplanuj jedną najważniejszą rzecz do zrobienia w dniu jutrzejszym. Resztę jak się uda zrobić to fajnie. ALE JEDNA RZECZ jest najważniejsza.

Na pytania czytelników odnośnie ćwiczeń – co ma to wspólnego z finansami o których jest ten blog, wyjaśniam na razie – ma to coś wspólnego. 😛

LINKI do poprzednich ćwiczeń

# Ćwiczenie 1
# Ćwiczenia 2